Twee miljard om woningmarkt vlot te trekken

Op Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet twee miljard euro ter beschikking heeft om te zorgen dat starters en middeninkomens weer meer kansen krijgen op de woningmarkt. Wij zetten de belangrijkste maatregelen op een rij.

Starters

Het ministerie van Financiën onderzoekt of de overdrachtsbelasting voor starters kan worden verlaagd of geheel kan worden afgeschaft. Deze bedraagt voor iedereen 2% van de woningwaarde; hetgeen betekent dat je voor een woning van € 250.000 dus € 5.000 aan de fiscus betaalt. Ondertussen speelt het kabinet met de gedachte de overdrachtsbelasting voor beleggers op de woningmarkt juist te verhogen. Er wordt nog bekeken of deze maatregel uitvoerbaar is. 

Woningmarktimpuls

Met een fonds van twee miljard euro wil de overheid het woningtekort inlopen en de bouwproduktie verhogen. 1 Miljard euro gaat naar gemeenten, die uit dat fonds subsidies kunnen krijgen voor nieuwbouwprojecten of het geld kunnen gebruiken om de gevolgen van de stikstofuitspraak op te vangen. Corporaties die sociale- en middenhuurwoningen bijbouwen, krijgen een korting op de verhuurdersheffing. Het gaat om een korting van in totaal 1 miljard euro. Tot nu toe bedroeg de heffing 1,7 miljard euro.

Inkomensgrens sociale huurwoning

Voor meerpersoonshuishoudens die een sociale huurwoning willen huren, gaat mogelijk een hogere inkomensgrens gelden. Het kabinet wil de grens verhogen van 38.035 naar 42.000 euro. Voor eenpersoonshuishoudens gaat de grens mogelijk omlaag naar 35.000 euro.

Scheefwoners

Er komen maatregelen tegen scheefwoners: Mensen die die te veel verdienen voor een sociale huurwoning gaan in een paar jaar tijd flink meer huur neertellen. Jaarlijks gaat hun maandhuur met 50 tot 100 euro omhoog tot de maximale huur van 720 euro is bereikt. Wie twee keer modaal of meer verdient, gaat meer dan 720 euro betalen. Die huurverhoging moet de doorstroming bevorderen en woningcorporaties de ruimte geven om de huur voor mensen met een kleine beurs juist te verlagen.

Flexwoningen

Woningcorporaties die tussen 2020 en 2024 tijdelijke huurhuizen bouwen, hoeven hierover 15 jaar lang geen belasting (verhuurderheffing) te betalen. Jaarlijks moeten er circa 15.000 flexwoningen verrijzen. Zo kunnen jongeren, studenten en urgente woningzoekers geholpen worden.

Energienota eenmalig omlaag

Het kabinet draait een deel van de fikse belastingverhoging op energie dit jaar terug. Voor aardgas gaan we meer belasting betalen, maar voor elektriciteit juist minder. Gemiddeld voor alle huishoudens betekent dit volgend jaar een verlaging van 70 euro. Helaas gaan de belastingen op energie na 2020 weer stjjgen.

Hennie Janssen
8

Goed gesprek, weet waar hij het over heeft, kennis van zaken en houdt rekening met de wensen van de verkoper.

Niels Kracht
8

Goed contact en deskundig advies

van den akker
8

Ter zake deskundig, goed en reëel advies.

Lees meer
Terug
Recent bekeken